Задача 11

1) Комплексна порівняльна оцінка підприємств за методом суми місць;

Обсяг реаліз Ранг Оборот коштів Ранг Прод праці Ранг Рівень мат. витр Ранг Комплексний ранговий показник місце
A 5,1
B 4,8
C 8,2
D 5,8
F

За методом суми місць комплексний ранговий показник на підприємствах дорівнює

=5.1

=4.8

8.2

5.8

7.0

На підставі значень комплексних рангових показників 5 місце займає підприємство С, 4 місце – F, 3 місце -D , 2 місце - A,1 місце – B.

2) Метод відстані до еталону

Комплексна порівняльна оцінка підприємств за методом відстані до еталону

Обсяг Коефіцієнт xij Об кошти Коефіцієнт xij Прод пр Коефіцієнт xij Рів м в. Коефіцієнт xij Компл. ранг. показник Ri місце
A 0,99 1,01 0,91 1,08 0,101
B 0,98 1,02 1,08 0,085
C 1,03 0,81 1,12 0,227
D 0,97 1,09 0,095
F 0,93 1,01 0,89 1,05 0,14
Еталонне підпр.

Показники еталонного підприємства отримують найкращі значення з сукупності показників по групі підприємств. Розрахуємо стандартизовані коефіцієнти:

Підприємство А:

Х11=104/105=0,99

Х21=100/99=1,01

Х31=95/101=0,94

Х41=99/92=1,08

Підприємство В:

Х12=103/105=0,98

Х22=101/99=1,02

Х32=100/101=1,08

Х42=92/92=1

Підприємство С:

Х13=105/105=1

Х23=102/99=1,03

Х33=82/101=0,81

Х43=103/92=1,12

Підприємство D:

Х14=102/105=0,97

Х24=99/99=1

Х34=101/101=1

Х44=100/92=1,03

Підприємство F:

Х15=98/105=0,93

Х25=100/99=1,01

Х35=90/101=0,89

Х45=97/92=1,05

Розрахуємо комплексний ранговий показник за методом відстані до еталону по підприємствах

0,101

=0,085

=0,227

=0,095

=0,140

На підставі значень комплексних рангових показників 5 місце займає підприємство С, 4 місце – F, 3 місце - А , 2 місце - D,1 місце – B.

Висновок: підприємство В має найменшу комплексну рейтингову оцінку, як за методом суми місць (4,8) так і за методом відстані до еталону (0,085), тому його слід вважати найбільш ефективним з представленої сукупності.
0441090761382541.html
0441170971133576.html
    PR.RU™